Национална награда за живопис – "Захарий Зограф"

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ЖИВОПИС
Захарий Зограф

Григор Спиридонов – 1981

•Битката 1393 – 1878•

Григор /Христов/ Спиридонов е роден на 8 юли 1930 г. в София. През 1963 завършва Художествената академия, в София, специалност илюстрация при проф. Веселин Стайков. Работи в областта на графиката, живописта и приложните изкуства. От 1963 г. участва в редица национални, регионални и колективни изложби. Взема участие и в представителни изложби на българското изкуство в Русия, Куба, Китай, Полша, Германия, Чили, Уругвай, Аржентина. Негови творби са притежание на НХГ, СГХГ, художествените галерии в страната, както и в колекции у нас и в чужбина.