Национална награда за живопис – "Захарий Зограф"

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ЖИВОПИС
Захарий Зограф

Национална награда за живопис „Захарий Зограф“

След 15 години прекъсване, преди пет години, община Самоков отново възстанови една от най-престижните награди за пластически изкуства, насеща името на големия възрожденец Захарий Зограф.За българския художник наградата Захарий Зограф е мярка не само за най-високи творчески постижения, но преди всичко възможност за съизмеримост с трайните и непреходни духовни истини. Една съизмеримост, която бележи и пътя, и проблемите, и вълненията на няколко генерации български художници.От Дечко Узунов, Стоян Венев, Найден Петков и Атанас Пацев през Димитър Киров, Георги Божилов и Николай Майсторов до Атанас Яранов, Ванко Урумов, Станислав Памукчиев…..Всъщност развитието и постиженията на българската живопис са материализирани чрез автори и произведения, без които трудно можем да си представим историята на българската пластическа култура през последните 50 години.При всички обществено-политически, икономически и естетически превъплащения на родния духовен живот, самоковската колекция от картини на носители на наградата е запазила своята артистична свежест, емоционална дълбочина и нещо, не по-малко важно – времето като че ли е работило за техния траен духовен живот.

Благодарение на статута на наградата и на едно високо култивирано отношение община Самоков днес галерията в град Самоков разполага с произведения на автори, които в по-голямата си част са характерни за най-добрите традиции на българската живопис и в истинския смисъл са класика и като духовна мярка, и като стилистика, и като неповторим индивидуален принос. Заедно с това тази колекция е показателна от една страна за уважение към творческата различност и от друга – за една висока мярка, която организаторите са успели да запазят и пренесат през времето. Нещо повече – във времето, което хаосът в ценностната система е по-голям от всякога – наградата Захарий Зограф е един от малкото острови на духовно спасение и мярка за трайното и вечното в живота на изкуството.

Поведението на общинското ръководство на Самоков е от редките примери на творческа отговорност не само пред днешния ден, но преди всичко пред духовната памет на България.