Национална награда за живопис – "Захарий Зограф"

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ЖИВОПИС
Захарий Зограф

Атанас Пацев – 1986

•Жертвата – кръвта на историята•

Атанас Пацев е роден на 27.05.1926г. в гр. Пловдив. Още като гимназист напуска учебната скамейка и се включва в партизанското движение – зачислен е в Радомирския партизански отряд.
През септември 1944 г. се записва в Художествената академия, в курса на проф. Илия Петров. В последните два курса се прехвърля при проф. Дечко Узунов, за да обогати творческите си умения с ширината и живописната свобода. Още като студент работи при Александър Жендов, което счита за един от шансовете на живота си. Не приема критиките, които Вълко Червенков в качеството си на партиен лидер на България отправя към Жендов…
През 1965 г. пътува из Европа и се ориентира напълно към практиката на модерното европейско изкуство. Особено значима за българското изобразително изкуство е изложбата му с рисунки „Безтегловност”, открита от проф. Любомир Далчев. Тя е измежду най-смелите и новаторски изложби по онова време – 1968 г. Посрещната с унищожителни критики, но и се превръща в специфичен манифест за свобода на творческия почерк и поглед.
Отказва се от всички видове привилегии като признат борец срещу фашизма и капитализма, наградите си предава за стипендии на талантливи ученици. Спират се негови изложби, не му се присъжда и званието „народен художник”, въпреки, че му е било гласувано. Принадлежи към групата от родни интелигенти или общественици, които демонстрират несъгласие с управлението у нас: Веселин Андреев, Емил Манов, Радой Ралин, Денчо Знеполски, Александър Геров, Борис Делчев, Драгомир Петров. Рисува ги, за да покаже своето отношение към обществените и културни дебати върху съвременната ни история. Получава награда за живописни търсения в Полша през 1969 г., а също така и наградата „Захарий Зограф” от община Самоков през 1986 г.
Починал през 1999 г. в град София.