Национална награда за живопис – "Захарий Зограф"

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ЖИВОПИС
Захарий Зограф

Васил Чакъров – 2008

•ЧУДАТ ОБЛАК•

Васил Чакъров е роден на 30 април 1934 г. в село Багренци, Кюстендилско но от 1961 г. живее в Самоков. Бил е учител по рисуване в Ярлово и в Самоков. Завършва учителския институт в Дупница. Самостоятелно се подготвя като график, живописец и карикатурист. Член на СБХ от 1979 г. Участва в различни ОХИ с цикли “Живот на село”, Уреждал е самостоятелни изложби в Кюстендил, София, Самоков, Пловдив. Участвал е в много общи художествени изложби на СБХ, в Шестото и Седмото международно биенале на хумора в Габрово /през 80-те години/, както и в изложби на български художници в СССР, Полша, Унгария, Чехословакия, Дания и др.. Лауреат на националната награда за живопис “Захарий Зограф” за 2008 г.