Национална награда за живопис – "Захарий Зограф"

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ЖИВОПИС
Захарий Зограф

Димитър Киров – 1983

•Балерината•

Димитър Николов Киров, известен още като ДиКиро, е роден на 20 май 1935 г. в Истанбул, Турция. През 1959 г. завършва Художествената академия, монументална и декоративна живопис при проф. Георги Богданов. Работите на Киров са в областта на живописта и монументалното изкуство – стенопис (фрески, секо), мозайка, сграфито. В периода от 1973-1975 г. е председател на Градския съвет за изкуство и култура, Пловдив, от 1968 до 1985г. член на ръководството на Съюза на българските художници (СБХ),1970-1976 и 1986-1989г., секретар по творческите въпроси на Пловдивския отдел на СБХ, а през 1987г. председател на държавната комисия по изобразително изкуство.Почетен член е на японските художници Ника-Кай.

Димитър Киров е съпричастен към събитията, които засягат пряко не само художническото съсловие, но и неговите съграждани. На 23 март 1983 година той става един от учредителите на новото читалище към етнографския център „Възраждане”.

Димитър Киров – ДиКиро е инициатор на идеята за бъдещия изложбен център за съвременно изкуство, който се развива в насипа, оформящ дворното пространство на съществуващата Пловдивска градска художествена галерия на ул. Съборна 14 в Пловдив. Основополагащата идея на проекта е създаване на постоянно действащ изложбен център, който по естествен начин да представя творбите на съвременните художници. Проектът е подкрепен лично от Президента на България Георги Първанов.

Преди 1989 Димитър Киров участва в общи художествени изложби (ОХИ) и в представителни изложби на българското изобразително изкуство в чужбина. Урежда множество самостоятелни изложби в Пловдив (1964,1967,1968, 1985), Париж (1969), Окаяма (1975), Токио (1977), София (1973, 1980).Творби на ДиКиро се намират в музеи и частни сбирки, както в България, така и по целия свят:

Димитър Киров умира на 23 октомври 2008 г. в град Пловдив.