Национална награда за живопис – "Захарий Зограф"

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ЖИВОПИС
Захарий Зограф

Станислав Памукчиев – 2003

•Пепелен човек•

Станислав Памукчиев е български художник, живописец.
Станислав Памукчиев работи сложна живопис, изследвайки материята и текстурата на канавата. Използва пепел, въглен, камък и други материали, които въздействат не само с изображението, а и като символи.

Роден е в София през 1953 г. През 1979 завършва Стенопис в Националната художествена академия при проф. Димо Заимов.

Станислав Памукчиев е сред най-ярките представители на нашата живопис от неговото поколение. Професор по Живопис в Националната художествената академия и член на ръководството на СБХ.
През 1996 е удостоен заслужено с Голямата награда за живопис на Международното триенале на живописта, организирано от СБХ.
През 2004 печели наградата „Захарий Зограф” , годишните отличия на галериите Ирида и Макта.