Национална награда за живопис – "Захарий Зограф"

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ЖИВОПИС
Захарий Зограф
Posts Tagged ‘Полет’

Атанас Яранов – 1985

•Полет•

Атанас /Димитров/ Яранов е роден на 13 юли 1940 в София. През 1965 г. завършва Декоративно монументална живопис във ВИИИ „Н. Павлович“(днес НХА) при проф. Георги Богданов. Работи в областта на фигуралната композиция, портрета, кавалетната и монументалната живопис (мозайка, сграфито). Първото му участие в колективна изложба е в София (1965 г.). Прави самостоятелни изложби в в София (1975 г.), Пловдив (1971 г.), Варшава (1973 г.), Братислава (1974 г.), Варна (1978 г.). Награди: награда от Втората национална младежка изложба в София (1978 г.), награда от Третата национална младежка изложба в София (1979 г.), награда от ІІІ триенале на реалистичната живопис в София (1979 г.), награда „Илия Петров“ на СБХ за монументално-декоративна живопис; награда на СБХ на името на „Владимир Димитров-Майстора“ (1982 г.), награда за живопис „Захарий Зограф“ (1985 г.). Негови творби се намират в НХГ, СГХГ, художествени галерии в страната и в частни колекции у нас и в чужбина. Баща е на живописците Димитър Яранов и Ива Яранова. Починал е на 14 август 1988 г. в град София.