Национална награда за живопис – "Захарий Зограф"

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ЖИВОПИС
Захарий Зограф
Posts Tagged ‘Сътворението’

Николай Майсторов – 2004

•Сътворението•

Николай Майсторов е роден в София на 7 август 1943г.
1969  завършва Национална художествена академия, София специалност Живопис при проф. Ненко Балкански. 1995 представен със самостоятелна статия в най-новата 34-томна световна енциклопедия на изкуствата Макмилън, Лондон.
 ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ:
1972-1973 г. Художествена гимназия, София – щатен преподавател, назначен с конкурс;
1973-1976 г. ВИАС – редовен асистент, назначен с конкурс;
1990-1993 г. ВИАС – поканен за хоноруван преподавател;
1993-1997 г. Първа частна художествена академия Жул Паскин, София – поканен за Главен художествен ръководител;
1997-1998 г. Основава и ръководи Ателие 19, София;
1998-1999г. Славянски университет, София, факултет Изкуство на книгата – поканен и назначен на щат с ценз доцент;
От 2001 г. Великотърновски университет Св.Св. Кирил и Методий, факултет за изобразително изкуство, катедра Рисуване – назначен с конкурс за редовен професор.
1976-1990 г. художник  на свободна творческа практика.
Реализирал е множество самостоятелни изложби в България и чужбина. Участвал е в групови, национални и международни изложби.
Носител на различни награди, последната от които е националната награда за живопис „Захарий Зограф“ – 2005 г.